Reference

Společnost A1B s.r.o. disponuje početnými referencemi v rozsahu od malých zakázek (v řádu několika tisíc Kč) až po zakázky velké (v řádu stovek tisíc Kč). Protože chráníme důvěrné informace našich zákazníků, reference poskytujeme až v určitém stupni komunikace s novým klientem.